Thông báo mời chào giá 03/05/2017

Post Date: 11/06/2017

Thông báo mời chào giá 03/05/2017

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ (MICCO) có kế hoạch tổ chức mua sắm một số bảo hộ lao động (quần, áo, giầy) để trang bị cho công nhân viên trong Công ty