Thành tích đạt được

Thành tích đã đạt được của Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - Micco


Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Công ty luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn trong tất cả các khâu sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các nghĩa vụ chính sách đối với người lao động, Nhà nước và địa phương. Do đó Công ty đã được các cơ quan quản lý Nhà nước, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch nước trao tặng những danh hiệu như:

Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước số 1988/QĐ/CTN ngày 01/11/2011 “Thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006-2010 góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ”;

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ số 275/QĐ-TTg ngày 11/3/2008 “Thành tích trong công tác AT-VSLĐ-PCCN từ năm (2005-2007)

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ số 2183/QĐ-TTg ngày 06/12/2011 “V/v Thành tích trong 10 năm thực hiện Luật PCCC từ năm 2001-2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ số 574/QĐ-TTG ngày 18/5/2012 “V/v đã có thành tích trong công tác năm 2009 đến năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”


  • 03 Bằng khen của Bộ công an

  • 03 Bằng khen của Bộ công an

  • 13 Bằng khen của Bộ Công nghiệp

  • 01 Bằng khen của Bộ y tế

  • 03 Bằng khen của Bộ LĐTBXH

  • 02 Bằng khen của Bộ nội vụ

  • 03 Bằng khen của Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

  • 02 Bằng khen của Liên đoàn lao động

  • 15 Bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu