Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động


Sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), bảo quản, vận chuyển, sử dụng Vật liệu nổ Công nghiệp (VLNCN) và tiền chất nổ, hóa chất, nguyên vật liệu để sản xuất VLNCN;

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Hoạt động đo đạc bản đồ; Tư vấn về khảo sát trắc địa, địa chất môi trường mỏ;

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển công nghệ trong sản xuất, phối chế, thử nghiệm, sử dụng tiền chất nổ và VLNCN;

Dự trữ quốc gia về VLNCN;

Dịch vụ khoan, nổ mìn, nổ mìn dưới nước;

Dịch vụ tư vấn, giám sát các ảnh hưởng nổ mìn;

Sản xuất, cung ứng, vật tư kỹ thuật, dây điện, bao bì đóng gói thuốc nổ, giấy sinh hoạt, than sinh hoạt, vật liệu xây dựng;

Thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi và thiết kế, thi công khai thác mỏ;

Kinh doanh, cung ứng xăng dầu và vật tư, thiết bị;

Vận tải đường bộ, đường sông, đường biển, vận tải quá cảnh, quan rl ý và khai thác cảng.

Sửa chữa các phương tiện vận tải, thi công cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.


Trình độ chuyên môn
  • Số CBCNV

Tỷ lệ lao động theo giới
  • Lao động nữ
  • Lao động nam