Dịch vụ

Dịch vụ của MICCO Nam Bộ

null

Nổ mìn là khâu quan trọng nhất trong khai thác chế biến đá xây dựng, nó quyết định đến năng suất, tuổi tho mỏ và giá thành sản phẩm khai thác chế biến.

null

Trong quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên khâu khoan nổ mìn là khâu đi đầu và luôn được quan tâm nghiên cứu đổi mới với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất…

null
Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động là một trong các dịch vụ mà MICCO đã được chứng nhận và cấp phép bởi Cục An toàn lao động – Bộ LĐTBXH
null
Công tác trắc địa có vai trò then chốt và cần thiết trong tất cả các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng công trình.
null
Nội dung chính của BCGSMT bao gồm: đo đạc, giám sát hiện trạng môi trường không khí, nước, chất thải rắn …
null
Với đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác lập hồ sơ thiết kế mỏ, đo vẽ hiện trạng và kiểm kê khoáng sản…

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và công nghệ Mitech

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và công nghệ – MICCO Nam Bộ là thành viên trực thuộc Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco được thành lập theo Quyết định số 3486/QĐ-MICCO ngày 20/12/2012 về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ – MICCO Nam Bộ của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco đã thành lập các đội dịch vụ về giám sát ảnh hưởng nổ mìn, trắc địa, địa chất môi trường…, song nhận thấy nhu cầu phát triển ngày càng tăng của thị trường Công ty đã xin thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật & Công nghệ vào đầu năm 2013.

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh số 3502007678-001 Đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 01 năm 2013 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rìa – Vũng Tàu cấp cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ – Micco Nam Bộ (Mitech center) tại Bà Rịa – Vũng Tàu.