Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên MICCO NAM BỘ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn 2015

Ngày 31/12/2015, tại Hội trường Công ty công nghiệp HCM Nam Bộ đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 2015 và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 2015. Tham dự Hội nghi có [...]

Read more...

Hội thảo nghiên cứu phát triển kinh tế, kỹ thuật

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tăng cường sự giao lưu giữa các đơn vị, trao đổi, giới thiệu các sản phẩm, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả vào thực tiễn công việc. Ngày 19/11/2016,  Công ty [...]

Read more...