Thông báo mời thầu

Tháng Sáu 2017

Thông báo mời chào giá

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ (MICCO) có kế hoạch tổ chức mua sắm một số vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh….

Thông báo mời chào giá 03/05/2017

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ (MICCO) có kế hoạch tổ chức mua sắm một số bảo hộ lao động (quần, áo, giầy) để trang bị cho công nhân viên trong Công ty

Tháng Một 2016

Hội thảo nghiên cứu phát triển kinh tế, kỹ thuật

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tăng cường sự giao lưu giữa các đơn vị, trao đổi, giới thiệu các sản phẩm, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả vào thực tiễn công việc. Ngày 19/11/2016,  Công ty [...]