Lịch sử hình thành

Lĩnh vực hoạt động

Chiến lược phát triển

Thành tích đạt được

Giới thiệu Micco Nam Bộ

Công ty TNH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ-MICCO tiền thân là Chi nhánh giao nhận hàng Vật liệu nổ Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 32/MT-TCCB ngày 24/10/1984 của Bộ Mỏ và Than “V/v thành lập Chi nhánh giao nhận hàng vật liệu nổ Đồng Nai” trực thuộc Xí nghiệp Hóa chất mỏ- Công ty Xuất nhập khẩu Than và cung ứng vật tư. Đơn vị được giao nhiệm vụ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho các ngành:  xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng, các công trình xây dựng thủy lợi, thủy điện, giao thông… » chi tiết

Sản phẩm tiêu biểu

Một số sản phẩm tiêu biểu do Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ (MICCO Nam Bộ) cung ứng & sản xuất …  • Khách hàng
  • Đối tác
của chúng tôi